Děkujeme vám za přihlášku, budeme vás kontaktovat."; $mailto = "objednavka@kmen.eu"; $subject = "Objednávka na kurz"; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: poradci@magick.cz Meditační centrum Kunkovice"; ?>


Thelema-centrum Kunkovice
Seberozvojové, relaxační a meditační centrum

768 13 Kunkovice 18




Jak odolat stresu

20. - 24. 7. 2021


Téma:
Čtyřednní workshop, ve kterém se účastníci naučí proměňovat negativní energie v prospěšné.


Základní informace:


Termín: 20. - 24. 7. 2021

Příjezd: mezi 16:00 - 18:00, začínáme 18:00 večeří.

Konec: v průběhu sobotního dopoledne.

Místo konání: Thelema - centrum Kunkovice - podrobnosti o pobytu.

Cena: 5.000,- včetně ubytování a jídla.

Přihláška: Jméno a příjmení, poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Uvedené údaje odešlete na dovolena_zavináč_kmen_tečka_eu. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 748 425.
Současně s přihláškou pošlete prosím zálohu 1.000,- Kč na účet 1589576014/3030. Tím je přihláška kompletní. Záloha slouží i jako případné storno. Doplatek ceny posílejte na tentýž účet nejpozději týden před začátkem setkání.

On-line přihláška
Po přihlášení vás budeme kontaktovat na uvedený mail nebo telefon.
$zprava

- Jméno

- Mail

- Telefon



Lektor: Roman Petrželka


Program setkání:

Úterý

příjezd mezi 17:00 - 18:00.
18:00 - 19:00 usazení, ubytování a večeře.
19:00 - 19:30 volno (průběžné zapisování do deníku - informace s návodem, jak pracovat s deníkem dostávají všichni na úvodní skupině)
19:30 - 21:30 - seznamovací skupina. Krátký životní příběh, důvod, proč jsem tu, oslovení svého stresového faktoru - co mě stresuje a jak moc. (Témata na druhý den)
21:30 - 22:00 volno
22:00 - 00:00 - možnost posedět u skleničky a lépe se poznat.

Středa

8:00 - 9:00 snídaně.
9:00 - 9:30 volno
9:30 - 11:30 skupina (podrobné prozkoumání témat z úvodní skupiny. Kdo bude chtít, může o svém problému podat obšírnější zprávu. Reakce skupiny, zpětná vazba skupiny k jedinci. Co bych chtěl se svým problémem dělat, jak se k němu chci postavit. Ohrožuje mě? Ohrožuje moje blízké? Chci situaci prodiskutovat, nebo využiji možnosti dramatizace - 2-3 lidé v odpolední skupině)
11:30 - 12:00 volno.
12:00 - 13:00 oběd, následuje volno.
13:00 - 14:30 peripatetická skupina ve dvojicích nebo trojicích na téma důvěra v ostatní, důvěra v sebe.
14:30 - 15:00 volno
15:00 - 16:00 - report z peripatetické skupiny + co jsem si uvědomil o sobě a svém problému.
16:00 - 16:30 volno
16:30 - 18:00 - skupina věnovaná vybraným dramatizacím stresových situací.
18:00 - 18:30 volno.
18:30 - 19:30 večeře.
19:30 - 21:00 večerní vizualizace.
21:00 - 21:30 volno.
21:30 - 23:30 film k tématu dle momentálního rozpoložení a situace ve skupině.
23:30 - 00:00 - volno a dále možnost posezení u skleničky a volné zábavy.

Čtvrtek

8:00 - 9:00 snídaně.
9:00 - 9:30 volno.
9:30 - 11:30 skupina.
11:30 - 12:00 volno.
12:00 - 13:00 oběd, následuje volno.
13:00 - 14:30 peripatetická skupina ve dvojicích nebo trojicích na téma důvěra v ostatní, důvěra v sebe.
14:30 - 15:00 volno.
15:00 - 16:00 - report z peripatetické skupiny + co jsem si uvědomil o sobě a svém problému.
16:00 - 16:30 volno.
16:30 - 18:00 - skupina věnovaná vybraným dramatizacím stresových situací.
18:00 - 18:30 volno.
18:30 - 19:30 večeře.
19:30 - 21:00 večerní vizualizace.
21:00 - 21:30 volno.
21:30 - 23:30 film k tématu dle momentálního rozpoložení a situace ve skupině.
23:30 - 00:00 - volno a dále možnost posezení u skleničky a volné zábavy.

Pátek

8:00 - 9:00 snídaně.
9:00 - 9:30 volno.
9:30 - 11:30 skupina.
11:30 - 12:00 volno.
12:00 - 13:00 oběd.
13:00 - 16:30 volno.
16:30 - 18:00 - skupina - ukončení skupinové práce, celkové zhodnocení pobytu. (Zhodnocení víkendu, zhodnocení svého vnitřního procesu - naučil jsem se něco? Pochopil jsem něco o svém stavu? Myslím si, že jsem schopen čelit nastíněné situaci lépe a s více klidem?)
18:00 - 18:30 volno.
18:30 - 19:30 večeře.
19:30 - 20:00 volno.
20:00 - 00:00 rozlučkový večírek.

Sobota

8:00 - 9:00 snídaně.
9:00 - 9:30 volno.
9:30 - 11:00 - individuální zhodnocení práce s deníkem a sebereflexe osobního procesu.
11:00 - odjezd.














  Kontakt: 775 SHUGAL (775 748425)
             kuna/zavináč/magick/tečka/cz
             23/zavináč/magick/tečka/cz
Můžete se podívat: Magická lóže M.O.Th.
                            Kunkovické latifundie
 
"; ?>